Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

25 maja 2018

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PODKARPACKIM ZESPOLE PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

 

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania  danych osobowych w Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (dalej: „PZPW”). Z poniższego tekstu dowiedzą się Państwo  m.in. dla jakich celów i jak długo PZPW przetwarza lub będzie przetwarzał Państwa dane osobowe. Dowiecie się Państwo, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, a także z jakich praw możecie Państwo skorzystać w związku                                       z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.
 • adres: 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2.
 • telefon: +48 17 85 340 97, fax +48 17 85 346 82.,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. PZPW jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w PZPW sprawuje Inspektor Ochrony Danych - Daniel Panek (dalej: „Inspektor”):
 • adres: Inspektor Ochrony Danych, 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na stronie www.pcen.pl

Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Państwa praw.

 

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

PZPW gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli PZPW będzie chciał przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniecie Państwo o tym odrębnie poinformowani.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i organizacji  szkoleń, kursów,  warsztatów, konferencji, konkursów organizowanych przez PZPW oraz w celu prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w ramach działalności statutowej, w celu przesyłania korespondencji drogą elektroniczną i telefoniczną, zawierającej informacje o działaniach realizowanych przez PZPW,  w celu zakładania i zarządzania Państwa kontem w Systemie  Administracji Szkoleniami - SAS  oraz zapewnienia obsługi Państwa konta. Jeśli się na to Państwo  zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Jak długo przetwarzamy, przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania lub do czasu wygaśnięcia umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 1. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PZPW zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

PZPW przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami.

 

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?

PZPW może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Państwa:

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),

c) dane socjo-demograficzne (np. forma zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, stanowisko dyrektorskie ),

d) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Państwem komunikacji),

e) dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych),

f) dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej).

 

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej PZPW - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez PZPW pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez PZPW odbiorcom poza strukturą PZPW.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa albo powierzane innemu podmiotowi tylko w drodze umowy powierzenia.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym PZPW powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy usług hostingowych, przesyłek kurierskich,
 • firmy zajmujące się produkcją i usługami przetwarzającymi dane w imieniu PZPW,
 • ubezpieczycielowi (np. jeżeli ze względów bezpieczeństwa pojawi się konieczność ubezpieczenia uczestników szkolenia),
 • kancelariom adwokackim/radcowskim (np. w sytuacji dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronach PZPW robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP.

 

Realizacja praw 

1. Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:

a) przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

b) jeśli uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez PZPW są niezgodne z rzeczywistością, macie Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,

c) macie Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

d) macie Państwo prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu PZPW,

f) macie Państwo również prawo do otrzymania od PZPW Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

g) macie Państwo prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwo wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyrazili Państwo wcześniej na to wyraźną zgodę,

h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w siedzibie PZPW, przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez PZPW Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Ostatnio zmieniany 03 października 2022
Więcej w tej kategorii: Zgłoszenie naruszenia prawa UE »

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu