Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
pcen w przemysluOddział w Przemyślu
ul. Kraszewskiego 3, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 6702502, tel. kom. 509 673 516
e-mail: biuroprzemysl@pzpw.pl
logo epuap1
logo bip
logo fb

Lista nauczycieli konsultantów

12 stycznia 2016

Konsultacje w Przemyślu

Konsultacje indywidualne (adres email dostępny po kliknięciu w kontakt) 
Nauczyciel konsultant Zakres tematyczny konsultacji E-mail

Małgorzata Blicharska


Organizacja i zarządzanie oświatą, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej, ewaluacja zewnętrzna – model i procedury, dokumentacja wewnątrzszkolna, wymagania edukacyjne i ocenianie – obowiązki nauczycieli i szkół w tym zakresie oraz konstrukcja statutu szkoły, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukacja geograficzna, projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zbigniew Hamielec

Wykorzystanie technologii informacyjnej i multimedialnej w dydaktyce szkolnej; informatyzacja placówki oświatowej, e-learning..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ks. Waldemar Janiga

Podstawa programowa katechezy, program nauczania religii, podręczniki katechetyczne; wychowanie religijne; edukacja patriotyczna; organizacja nauczania religii; nadzór pedagogiczny i katechetyczny; formacja katechetów; duszpasterstwo nauczycieli; katecheza parafialna; wybrane zagadnienia z metodyki i dydaktyki katechezy; wybrane zagadnienia psychologiczne i bioetyczne w nauczaniu religii i duszpasterstwie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Komarnicka

Zarządzanie oświatą; jakość w edukacji; nadzór pedagogiczny; ewaluacja wewnętrzna; podstawa programowa; program nauczania; realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem funduszy UE; program „Uczenie się przez całe życie" Comenius m.in. Partnerskie Projekty Szkół, Projekty Partnerskie Regio; program eTwinning; technologie informacyjne w zarządzaniu i dydaktyce; rozwój i awans zawodowy nauczycieli; pedagogika Celestyna Freineta; edukacja wczesnoszkolna; diagnoza szkolna; indywidualizacja pracy ucznia; praca z uczniem zdolnym; edukacja rozwojowa; umiejętność uczenia się; aktywizujące i twórcze metody nauczania – uczenia się; praca z grupą; relacje interpersonalne w szkole; metoda „Porozumienie bez przemocy" wg M. Rosenberga; teoria Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariola Stasieczek

Wychowanie i profilaktyka w pracy szkoły; podstawy prawne; szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; diagnoza problemów i trudności wychowawczych; praca wychowawcy klasowego; organizacja i funkcjonowania samorządu uczniowskiego w szkole; wychowanie obywatelskie i patriotyczne; współpraca szkoły z rodzicami; organizacja doradztwa zawodowego w szkole.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Matwiej

Efektywna komunikacja w szkole; doradztwo metodyczne; awans zawodowy nauczyciela; współpraca szkoły z rodzicami.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Mazur

Awans zawodowy nauczycieli; Edukacyjna Wartość Dodana; e-learning – metoda zdalnego nauczania; wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z wychowania fizycznego; edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym; programy edukacyjne, projekty edukacyjne i ocenianie w wychowaniu fizycznym; mediacje; coaching w edukacji; cyberprzemoc i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. SORE - szkolny organizator rozwoju edukacji.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Podolak

Rozwój zawodowy nauczyciela; awans zawodowy nauczycieli; konstruowanie, ewaluacja programów edukacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych; pedagogika twórczości; innowacje pedagogiczne; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczeń zdolny, uczeń z dysleksją; uwarunkowania procesu nauczania − uczenia się; metody aktywizujące; edukacja przyrodnicza, biologiczna, ekologiczna; ocenianie kształtujące.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Smołyńczak - Bagińska

Dydaktyka języka mniejszości narodowej − ukraińskiego; planowanie dydaktyczna; pomiar dydaktyczny; założenia reformy programowej; konstruowanie programów; metody aktywne; edukacja multikulturowa.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Mech - Kuchcińska

Specjalne potrzeby edukacyjne - zaburzenia komunikacji językowej. Diagnoza i terapia logopedyczna. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przdszkolu i szkole. Współpraca z rodzicami

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anetta Mandzyn

Narzędzia TIK w nauczaniu przedmiotowym (praca w aplikacjach mobilnych i webowych) – przedmioty humanistyczne, w tym języki obce, i artystyczne, nauczanie wczesnoszkolne; metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotowym w formule zdalnej i stacjonarnej – przedmioty humanistyczne, w tym języki obce, i artystyczne, nauczanie wczesnoszkolne; praca z uczniem zagrożonym dysleksją; edukacja bilingwalna z językiem angielskim; metodyka nauczania języka angielskiego. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zofia Bator

Wdrażania gry w szachy do szkół; prowadzenia zajęć szachowych; organizacji i prowadzenia zawodów szachowych oraz imprez popularyzacyjnych.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ostatnio zmieniany 26 sierpnia 2022
Więcej w tej kategorii: Doradztwo metodyczne w Przemyślu »

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Oddział w Przemyślu

ul. Kraszewskiego 3, 37-700 Przemyśl
tel. 16 6702502,
tel. kom. 509 673 516

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank).

Inspektor Ochrony Danych
Daniel Panek - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Mapa dojazdu Przemyśl