Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

22 października 2019

Doradztwo metodyczne w Przemyślu

 

Oferta konferencji i warsztatów metodycznych doradców kliknij tu

 

Wykaz doradców metodycznych

rejon działania: powiat jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski grodzki, przemyski ziemski, przeworski.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Poziom szkoły

Teren pracy

Miejsce zatrudnienia

Konsultacje

 

ODDZIAŁ PRZEMYŚL

 

 

 

 

1. dr Dariusz Półćwiartek

 

historia, wos

szkoły

ponadpodstawowe

powiaty:

jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski oraz miasto Przemyśl

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego

ul. M.C. Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk

wtorek:

godz. 9-12

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 661249960

Wybrana tematyka konsultacji

egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie

2. mgr Anna Rabuszko

 

pedagog/psycholog

szkoły podstawowe

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, miasto Przemyśl

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie,

Dębów 47
37-200 Przeworsk

2. wtorek miesiąca

godz. 12.00-14.00

PCEN Oddział Przemyśl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 698905584; 166483265

Wybrana tematyka konsultacji

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna; profilaktyka; specjalne potrzeby edukacyjne

3. ks. mgr Krzysztof Szyndler

 

religia

szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, miasto Przemyśl

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.,

37-550 Radymno, ul. Mickiewicza 4

wtorek

godz. 8:00 – 13:00

WNK Kuria Metropolitalna

Pl. Katedralny 4A

37-700 Przemyśl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 605459465

Wybrana tematyka konsultacji

bieżące problemy katechetyczne; metody aktywizujące na lekcjach religii; organizacja rekolekcji szkolnych i pielgrzymek; formy przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania; ewangelizacja na katechezie; awans zawodowy katechety

4. dr Małgorzata Wilgucka

 

język polski

szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, miasto Przemyśl

II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu,

ul. Bpa Jakuba Glazera 44, 37-700 Przemyśl

wtorek (PCEN o. Przemyśl),

pozostałe dni tygodnia: II LO w Przemyślu.

Spotkanie po wcześniejszym umówieniu się.

tel. 507 812 423

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 16 670 25 02

Wybrana tematyka konsultacji

metodyka nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej; innowacje, egzamin dojrzałości w nowej formule; realizacja podstawy programowej; wykorzystanie TIK w nauczaniu języka polskiego; praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wsparcie merytoryczne w realizacji projektów i przedsięwzięć edukacyjnych; konsultacje dla nauczycieli rozpoczynających pracę na III etapie edukacyjnym; wsparcie bibliotekarzy w inicjatywach dotyczących popularyzacji wiedzy humanistycznej

5. mgr Małgorzata Chura-Kania 

 

język polski

szkoły podstawowe

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, miasto Przemyśl

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce,

Medyka, 292
37-732 Medyka

wtorek

godz. 15.30 -17.30

PCEN Oddział Przemyśl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 694328889

Wybrana tematyka konsultacji

lektury szkolne jako wzorce wypowiedzi argumentacyjnej; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego

6. dr Renata Kasper-Pakosz 

 

chemia

szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski oraz miasto Przemyśl

Zespół Szkół Licealnych
im. Bronisława Chrobrego

ul. Skłodowskiej 6
37-300 Leżajsk

wtorek

godz. 14-15.30

Zespół Szkół Licealnych  w Leżajsku

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 882234734

Wybrana tematyka konsultacji

 doświadczenia chemiczne; scenariusze do lekcji chemii; egzamin maturalny z chemii

7. dr Marian Rzepko 

 

wychowanie fizyczne

szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, miasto Przemyśl

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku,

ul. M.Curie Skłodowskiej 6

37-300 Leżajsk

wtorek

godz. 13-14.30

Zespół Szkół Licealnych

w Leżajsku, pokój nauczycieli WF,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 661940225

Wybrana tematyka konsultacji

 

8. mgr Agnieszka Siuta

 

język niemiecki

szkoły ponadpodstawowe

Powiaty:

m. Przemyśl, przemyski, jarosławski, leżajski, lubaczowski

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,

ul. B-pa Glazera 44, 37-700 Przemyśl

wtorek

godz. 13.00-15.00

II Liceum Ogólnokształcące

w Przemyślu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 605038414

 

Wybrana tematyka konsultacji

egzamin maturalny; metodyka nauczania języka niemieckiego; realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego; realizacja podstawy programowej

9. mgr Agata Brodowicz-Inglot 

 

historia/wos

szkoły podstawowe

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu,

ul. I.Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław

1.wtorek miesiąca

godz. 13.30 – 15.30

PCEN Oddział Przemyśl

pozostałe wtorki

godz. 13.30 – 15.30

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jarosławiu  - od 13.30 – 15.30

Spotkanie po wcześniejszym umówieniu się.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 609658009

 

Wybrana tematyka konsultacji

zmiany w prawie oświatowym – awans nauczycielski; edukacja włączająca – jak dostosować wymagania programowe z historii i wos dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii i wos – przygotowanie do konkursów wiedzy i konkursu kuratoryjnego; prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej młodych, rozpoczynających pracę nauczycieli; jak motywować uczniów do nauki na lekcjach historii i wos; tematy wybrane przez nauczycieli

10. mgr Marta Ulma-Baran 

 

wychowanie przedszkolne

szkoły podstawowe,

przedszkola

punkty/zespoły przedszkolne  

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl

Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim,

37-500 Cieszacin Wielki

1.wtorek miesiąca
godz.13:30 – 15:30
PCEN Oddział Przemyśl

2. poniedziałek (z wyjątkiem pierwszego)
godz.13.00 -15.00
Szkoła Podstawowa w Cieszacinie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie po wcześniejszym umówieniu się.

tel. 663900719

Wybrana tematyka konsultacji

skuteczna komunikacja z dziećmi i rodzicami;  kluczowe zasady edukacji włączającej; dziecko w grupie przedszkolnej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; pedagog specjalny w edukacji przedszkolnej;  model dostępnego przedszkola;  praca metodami aktywnymi; badamy i odkrywamy w przedszkolu; uzdolnienia i talenty dzieci w wieku przedszkolnym; sztuka uważności i jej praktyczne wykorzystanie; innowacje w przedszkolu; awans zawodowy w nowej odsłonie   

11. Rafał Paśko 

 

podstawy przedsiębiorczości

szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,

ul. Glazera 44, 37-700 Przemyśl

wtorek
godz. 8.00 - 11.00

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Glazera 44, 37-700 Przemyśl
godz. 11.00 - 13.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 510170782

Wybrana tematyka konsultacji

realizacja projektów edukacyjnych o charakterze ekonomiczno-społecznym w ramach podstaw przedsiębiorczości; wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy nauczyciela przedsiębiorczości; realizacja podstawy programowej w oparciu o rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji

12. Katarzyna Warchoł

 

wychowanie
fizyczne

szkoły
podstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu

poniedziałek
godz. 14.15-15.15
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu

ostatni wtorek miesiąca
godz. 11.00-13.00
PCEN Oddział Przemyśl 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybrana tematyka konsultacji

 

13. Anna Zając

  fizyka szkoły
podstawowe
powiaty: przeworski, jarosławski, lubaczowski, przemyski oraz m. Przemyśl

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze

wtorek
godz. 15.00 – 16.30
PCEN Oddział Przemyśl
po wcześniejszym umówieniu się

środa 10.40 – 11.40
Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 607084990

Wybrana tematyka konsultacji

metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej: innowacje, realizacja podstawy programowej, wykorzystanie TIK w nauczaniu fizyki, wsparcie merytoryczne w realizacji programu Klubu Młodego Odkrywcy, konsultacje dla nauczycieli rozpoczynających pracę na II etapie edukacyjnym

 

 

Ostatnio zmieniany 30 listopada 2023
Więcej w tej kategorii: « Konsultacje w Przemyślu

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu