Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

eTwinning | Erasmus+

Projekty współpracy międzynarodowej uczniów i nauczycieli

11 czerwca 2018

Wojewódzka konferencja 'Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli'

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu 5 czerwca 2018 r. odbyła się Wojewódzka Konferencja „Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli”.

„Zmienia życie, otwiera umysły” – to przesłanie Programu Erasmus+ zostało wielokrotnie udowodnione podczas Wojewódzkiej Konferencji pt. „Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli”, która odbyła się w Przemyślu, w dniu 5 czerwca 2018 r. Organizatorami spotkania było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu.

W konferencji wzięło udział ok. 70 nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli JST oraz uczniów, przybyłych z różnych stron województwa podkarpackiego. Konferencję swoją obecnością zaszczyciła Pani Katarzyna Kuczmenda - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Pani Anna Kozłowska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Gościem specjalnym konferencji była Pani Iwona Karkliniewska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z Warszawy.

Konferencję otworzyli Pan Zbigniew Hamielec - Wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Przemyślu oraz Pani Dorota Kotuła – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu. Celem konferencji było stworzenie podkarpackim szkołom szerokiej płaszczyzny do dzielenia się doświadczeniem oraz upowszechniania rezultatów projektów współpracy międzynarodowej realizowanych w ramach programu Erasmus+.

„Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga – skrzydła. H. Carter”. Tą myślą Pani Elżbieta Komarnicka – konsultant PCEN Oddział w Przemyślu, poszerzyła perspektywę patrzenia na rezultaty projektów międzynarodowych. Z jednej strony uczestnicy projektów budują własne poczucie dumy ze swojej narodowości, ze swoich „korzeni” i „małych Ojczyzn”, tradycji, kultury i spuścizny narodowej. Z drugiej zdobywają kompetencje niezbędne do życia współczesnym świecie tj. posługiwanie się językiem obcym, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, praca w zespołach wielokulturowych. Kształtują postawy otwartości, tolerancji, dialogu wielokulturowego, gotowości na zmiany itd. Kompetencje zawodowe rozwijane przez młodzież podczas staży i praktyk zagranicznych zdecydowanie poprawiają ich sytuację na rynku pracy.

Mapa sieci kontaktów zagranicznych, którą uczestnicy zrobili podczas konferencji, obrazuje ogromny zakres możliwości i szans, jakie daje dofinansowanie działań szkół podkarpackich z programu Erasmus+.

Konferencja była też dobrą okazją do poinformowania środowiska oświatowego o nowej inicjatywie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jaką jest prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI) w województwie podkarpackim. Możliwość taką nasza placówka uzyskała w drodze postępowania konkursowego ogłoszonego w lutym 2018 r. przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Przez najbliższe dwa lata, jako jedyni na Podkarpaciu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji będziemy informować zainteresowanych o możliwościach i szansach jakie daje program Erasmus+ w najbliższej perspektywie finansowej. Pani Iwona Karkliniewska uroczyście wręczyła Certyfikat potwierdzający nasze uprawnienia Panu Grzegorzowi Nowakowskiemu – Wicedyrektorowi PCEN ds. projektów unijnych.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli się zapoznać z całym przekrojem rezultatów projektów realizowanych od przedszkola, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, w tym zawodowych. Następujące placówki zaprezentowały swoje dobre praktyki:

Materiały pokonferencyjne: https://drive.google.com/drive/folders/1zdo7wc4ebTl3Fd_Ph2rzFrKaQsQyFcp3?usp=sharing

Galeria zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1KUn-MYFVPMOCsf_NE3RKK0cnsoSGakbD?usp=sharing

 Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej Sektor EDUKACJA SZKOLNA

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, projekt KA1 pt. „Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu” (2016-2018) – Anna Wawrzynów, Dorota Kotuła
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu, projekt KA1 pt. „Next step - ICT w pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu” (2016-2018) – Elżbieta Wyparło
 • Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu Zdrój, projekt KA1 pt. „School problem? No problem! - Innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancją sukcesu” (2018-2020) – Ewa Chomańska

Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej Sektor KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

 • Zespół Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku, projekt KA1 „Szkolenie kadry i staże dla uczniów w Irlandii drogą do nowej koncepcji pracy Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku” (2017-2018) – Renata Gromek
 • Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie, projekt KA1 „Akademia Mobilności” (2016-2018) - Agnieszka Depowska
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, projekt KA1 „Europejskie praktyki EUROSUKCES” (2016-2018) – Bogusław Bielak

Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne Sektor EDUKACJA SZKOLNA

 • Przedszkole Publiczne w Kraczkowej, projekt KA2 pt. „Creating, experimenting and cooperating - improving practices in Early Childhood Education” (2017-2019) – Karolina Witek
 • Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie, projekt KA2 pt. „Graj ze mną i ucz mnie, tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu” (2015 – 2018) –Matylda Gronicka, Alicja Szepelak
 • Zespół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy, projekt KA2 pt. „R.E.S.P.E.C.T. (Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance)” (2016 – 2018) – Barbara Kropieniewicz, Tamara Ryzner
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej, projekt KA2 pt. „Fostering Motivation to Competence Development” (2016-2018) – Magdalena Frant - Kornaga, Łukasz Soroń, Edyta Hass
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. płk. K. Iranka Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej, projekt KA2 pt. „Money Matters” (2017-2019) – Natasza Kula
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Stubnie, projekt KA2 pt. „Engagement Equals Inclusion for All” (2016 – 2019) –Bożena Kaczmarczyk, Daniel Zielenkiewicz
 • III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Rzeszowie, projekt KA2 pt. „Health And Fitness For Healthy Future” (2016-2018) – Joanna Zielińska
 • Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, projekt KA2 pt. "Un homme sain dans un environnement sain" (2017-2019) – Magdalena Baran
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, projekt KA2 pt. „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” (2017-2019) – Alicja Świder

Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne Sektor KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

 • Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, projekt KA2 pt. „Rozwijanie profesjonalizmu” (2016-2017) - Maciej Kazimirowicz, Agnieszka Kaniuczak

Szkoły pokazały swój dorobek poprzez różnorodne formy upowszechniania rezultatów, gdyż oprócz wystąpień i prezentacji multimedialnych, można było obejrzeć interesujące tablice ekspozycyjne, banery, plakaty, przewodniki, poradniki i wiele innych produktów powstałych w ramach projektów. Wszystkie prezentacje, które przygotowały szkoły będą dostępne na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

PREZENTACJA PROJEKTÓW W MEDIACH  – MATERIAŁY MULTIMEDIALNE, TABLICE EKSPOZYCYJNE

Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej Sektor EDUKACJA SZKOLNA

 • Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. T. Kościuszki, projekt KA1 pt. „By język obcy brzmiał znajomo...Szkoła Podstawowa w Sieniawie rozwija swoje umiejętności językowe i technologiczne” (2017-2019) -  Katarzyna Drapała
 • Zespół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy, projekt KA1 pt. „Dobry nauczyciel, jeszcze lepszy uczeń” (2016-2018) – Barbara Kropieniewicz
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, projekt KA1 pt.  „Lepszy nauczyciel – lepszy uczeń. Doskonalenie kompetencji językowych i pedagogiczno-metodycznych nauczycieli ZSP 1 w Tarnobrzegu” (2017-2019) – Maria Zygmunt
 • Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie, projekt KA1 pt.  „Wielojęzyczność kluczem do rozwoju” (2017-2018) - Magdalena Piotrowska, Piotr Kowalczyk
 • Szkoła Podstawowa nr11 im.Henryka Jordana w Przemyślu, projekt KA1 pt. „Aktywna Jedenastka w Europie” (2017-2019) – Małgorzata Łupicka

Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej Sektor KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

 • Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, projekt KA1 pt. „Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy” (2016-2018) - Lidia Sobczyńska
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, projekt KA1 pt.  „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość" (2016-2018) – Małgorzata Tomczyk

Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne Sektor EDUKACJA SZKOLNA

 • Zespół Szkół w Wyszatycach, projekt KA2 pt. "Lokalne skarby"- dziel się tym, co najlepsze (2017 – 2019) – Andżelika Goraś
 • Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku, projekt KA2 pt. „Going towards the FUTURE: students in Europe through an educational entrepreneurial track” (2017-2019) – Bogusława Kotwica
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, projekt KA2 pt. „YESTERMORROW” (2015-2018) – Małgorzata Jędruch, Joanna Omachel
 • Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, projekt KA2 pt. „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” (2016-2018) – Sylwia Kwiatkowska

Na uwagę zasługuje postawa dyrektorów szkół i nauczycieli angażujących się w projekty. Postawa pełna pasji zawodowej, twórczości, otwartości na zmiany. Konferencja pokazała, że są w naszym województwie szkoły i nauczyciele, którzy potrafią zdobyć się na dodatkowy wysiłek, są zdeterminowani w podejmowaniu nowych wyzwań, zaangażowani, poświęcający swój wolny czas, po to, by uczniom zaproponować ciekawe i innowacyjne formy rozwoju.

Wiele ciepłych słów i podziękowań usłyszeli też organizatorzy konferencji od uczestników na temat przydatności i znaczenia takich wydarzeń dla szkół realizujących projekty Erasmus+. Uczestnicy konferencji wywieźli z Przemyśla wiele inspiracji, kontaktów, pomysłów na dalsze palny związane z kolejnymi projektami, a także poczucie dowartościowania ich zaangażowania i trudnej pracy.

 

Ostatnio zmieniany 11 czerwca 2018

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu