Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

Edukacja

Dla Dyrektorów i Nauczycieli

27 września 2016

Oferta szkoleniowa dla Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na rok szkolny 2016/2017 dedykowaną dla Dyrektorów

Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona w miesiącu wrześniu i październiku 2016 r.

Zgłaszać można się poprzez formularz (pod tabelą) lub poprzez system szkoleń (po wcześniejszej rejestracji/logowaniu, klikając w temat szkolenia w tabeli, nastąpi przekierowanie do systemu).

Lista szkoleń
Temat szkolenia/warsztatu Efekty Liczba godzin
Koncepcja pracy szkoły Dyrektor:
 • zna dokumenty określające cele i zadania szkoły,
 • zna zależności pomiędzy misją, wizją i wartościami, a planowaniem strategicznym oraz etapy ich formułowania,
 • potrafi organizować proces tworzenia wspólnych wartości, wizji i misji szkoły wspólnie z wszystkimi jej podmiotami- zarządzanie partycypacyjne,
 • posiada wiedzę na temat misji i wizji w szkole (organizacji),
 • zna różnice pomiędzy koncepcja konkursową a koncepcja pracy placówki,
 • potrafi zorganizować proces tworzenia koncepcji pracy placówki,
 • potrafi opracować własna koncepcje pracy szkoły.
8

Rozwój zawodowy nauczycieli

Dyrektor:
 • zna uwarunkowania prawne regulujące politykę kadrową,
 • potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce zarządzania szkołą i wdrażać jej zalecenia i wymogi,
 • potrafi opracować profil wymagań na stanowisko nauczyciela,
 • zna etapy rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • wie, jak ważne dla jego szkoły jest doskonalenie pracowników,
 • potrafi inicjować rozwój zawodowy pracowników,
 • zna swój styl uczenia się i wie, jak wspierać innych adekwatnie do ich stylów.
12

Strategia rozwoju szkoły

Dyrektor:
 • zna dokumenty określające cele i zadania szkoły,
 • zna zależności pomiędzy misją, wizją i wartościami,  a planowaniem strategicznym oraz etapy ich formułowania,
 • zna zależności pomiędzy misją, wizją i wartościami placówki a dokumentami  strategicznymi unii europejskiej, polski oraz jednostek samorządów terytorialnych,
 • potrafi analizować dokumenty strategiczne unii europejskiej, polski oraz jednostek samorządów terytorialnych  i odnosić je do specyfiki i potrzeb placówki,
 • potrafi organizować proces tworzenia wspólnych wartości, wizji i misji szkoły wspólnie z wszystkimi jej podmiotami- zarządzanie partycypacyjne,
 • wie, jak zorganizować badanie jakości pracy szkoły,
 • wie, jak wybierać obszary rozwojowe szkoły,
 • zna zasady analizy strategicznej,
 • wie, jak wygląda proces planowania strategicznego,
 • potrafi zidentyfikować ważne dla szkoły cele,
 • formułuje cele zgodnie z techniką SMART,
 • potrafi opracować przykładowy plan nadzoru pedagogicznego w oparciu o wnioski z pracy szkoły i dane z diagnoz oraz sprawdzianów zewnętrznych,
 • zna akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
 • zna obowiązki dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego,
 • zna kolejne kroki związane z przygotowaniem do opracowania i opracowaniem planu.
22
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Dyrektor:
 • ma wiedzę o miejscu oraz roli dyrektora szkoły w społecznościach lokalnych,
 • wie jak stworzyć warunki do współdziałania wokół wspólnie wypracowanych i rozumianych celów,
 • zna współczesne problemy społeczne,
 • ma świadomość konieczności wprowadzania zmian,
 • posiada umiejętność zarządzania procesem zmian zarówno w szkole, jak i w jej najbliższym otoczeniu,
 • ma wiedzę o miejscu oraz roli dyrektora szkoły w społecznościach lokalnych,
 • zna podmioty, które mogą być partnerami szkoły,
 • posiada umiejętność  myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi przygotować plan zarządzania sytuacja kryzysową.
8
Zarządzanie jakością kształcenia Dyrektor:
 • potrafi właściwie projektować procesy i zarządzać nimi,
 • wie, jak gromadzić dowody widocznego uczenia się uczniów,
 • zna strategie efektywnego uczeni się i nauczania,
 • potrafi udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • potrafi zaplanować i wdrożyć zmianę związaną z uczeniem się opartym na współpracy,
 • zna zasady pracy planem daltońskim.
8
Zarządzanie poprzez wartości Dyrektor:
 • wie, w jaki sposób wartości mogą wpływać na pracę placówki oświatowej,
 • potrafi zaangażować i zorganizować społeczność szkolną do dyskusji o wartościach,
 • rozpoznaje ważne dla siebie wartości i potrafi odnieść je do poziomu organizacji,
 • zna rolę wartości w funkcjonowaniu szkoły /placówki oświatowej.
8
Zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektor:
 • rozumie wagę współpracy zespołowej w działaniach społeczności szkolnej,
 • zna standardy współpracy zespołu nauczycielskiego w szkole,
 • określa własne ścieżki rozwoju wiedzy dotyczące współpracy w zespole nauczycielskim,
 • zna zasady i reguły motywowania i oceny pracy pracownika,
 • potrafi przeprowadzić diagnozę zespołu nauczycielskiego pod katem współpracy zespołowej i określać sposoby jej rozwijania,
 • potrafi facylitować spotkanie,
 • potrafi motywować, wzmacniać zdolności nauczycieli,
 • potrafi zainicjować spotkanie grupy nauczycieli uczących w jednej klasie,
 • potrafi zidentyfikować wartości kluczowe dla pozytywnego klimatu społecznego,
 • zna metody i techniki identyfikowania jakości kultury szkoły.
21
Prowadzenie procesu coachingowego w szkole Dyrektor:
 • potrafi uruchomić potencjał osoby coachowanej i wzmocnić ją w skutecznym i samodzielnym przeprowadzaniu zamierzonych przez nią zmian,
 • potrafi radzić sobie z kluczowymi wyzwaniami związanymi z podejmowaniem roli dyrektora/dyrektorki placówki oświatowej,
 • rozwija kompetencje przywódcze.
16
Wymagania państwa azymutem rozwoju szkoły/placówki

Dyrektor:

 • zna kryteria spełniania wymagań państwa,
 • analizuje wybrane zadania dyrektora i nauczycieli, szukając odpowiedzi na pytania:
  • jak zmieniać swoją szkołę w organizację uczącą się?
  • jak stawać się przywódcą edukacyjnym?
  • jak planować i realizować koncepcję pracy szkoły/ placówki ukierunkowaną na rozwój uczniów?
  • jak organizować procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się?
  • jakie podejmować działania, by uczniowie nabywali wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
  • jak aktywizować uczniów?
  • jak kształtować postawy i respektować normy społeczne?
  • jak wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji?
  • jak zorganizować efektywną współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych?
  • jak promować wartość edukacji?
  • jak budować partnerstwo szkoły lub placówki z rodzicami?
  • jak wykorzystywać zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju?
  • jak wykorzystywać wnioski z badań zewnętrznych i wewnętrznych w organizacji procesów edukacyjnych?
  • jak zarządzać szkołą lub placówką, by zapewnić jej rozwój?
28

Wypełnij poniższy formularz

Oferta szkoleniowa skierowana do Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Terminy rozpoczęcia oraz miejsce realizacji szkoleń zostaną podane po skompletowaniu grupy uczestników (ok. 15 - 20 osób) zainteresowanych danym tematem.

Wybierz interesujące Ciebie tematy:

zaznacz temat/tematy
Imię
Nazwisko
Dotyczy szkoły/placówki
Nazwa szkoły/placówki
wpisz podany pogrubiony kod
captcha
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w oparciu o art. 23, ust.1.pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), podanych w związku z rekrutacją i uczestnictwem w formie szkoleniowej/ konferencji organizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator danych zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów (PCEN), informacji o formach, usługach oraz innych informacji o działaniach PCEN, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Ostatnio zmieniany 28 września 2016

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu