Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

Konferencje tematyczne

18 kwietnia 2019

Konferencja nt. Zadania dyrektora oraz organu prowadzącego szkoły i placówki w kontekście Nowego SIO oraz zmian prawnych - rozwiązania praktyczne (ilość miejsc ograniczona)

Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych na konferencję pod patronatem medialnym GC Nowiny i Super Nowości nt.

 

Zadania dyrektora oraz organu prowadzącego szkoły i placówki w kontekście nowego Systemu Informacji Oświatowej SIO oraz zmian prawnych - rozwiązania praktyczne

 

Termin konferencji: 16 – 17 maja 2019 r.

Miejsce konferencji: Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej, 38-120 Czudec, ul. Rzeszowska 82

 

Koszt udziału w konferencji: 350 zł

Koszt obejmuje zaświadczenie o udziale w konferencji; CERTYFIKAT z Nowego SIO; koszty organizacyjne; materiały szkoleniowe; wyżywienie i nocleg.

 

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969  (po zgłoszeniu wysyłamy fakturę pro forma)

Termin zgłoszenia do: 15.05.2019 r.

Rejestracja obowiązkowa. (ilość miejsc ograniczona)

Informacji szczegółowych udziela Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz, koordynator ds. szkoleń oraz organizator konferencji; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 601 728 485

 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

 

HARMONOGRAM:

16 maja 2019 r.

 

8.00

Rejestracja uczestników

9.00

Uroczyste otwarcie konferencji –  Izabela Pyra, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

9.15

Arkusze organizacyjne (pod kątem SIO) – Aleksandra Dacyl - wieloletni pracownik nadzoru pedagogicznego i pracownik administracji samorządowej

11.00

NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce (wykład) – Przemysław Kawa - specjalista i praktyk w zakresie opracowania i wdrażania procedur ochrony danych oraz obsługi Systemu Informacji Oświatowej, współautor publikacji OBSŁUGA NOWEGO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

13.00

Obiad

14.00

cd. NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce (wykład)

16.00

Praktyczne warsztaty komputerowe konsultacyjne SIO gr. I

16.00

Program Edukacja Szansą Rozwoju – finansowanie działań edukacyjnych z norweskiego mechanizmu finansowego i funduszy EOG gr. II (wykład i konsultacje) 

17.30

Praktyczne warsztaty komputerowe konsultacyjne SIO gr. II

17.30

Program Edukacja Szansą Rozwoju – finansowanie działań edukacyjnych z norweskiego mechanizmu finansowego i funduszy EOG gr. I (wykład i konsultacje)

19.00

Kolacja i impreza integracyjna

 

17 maja 2019 r.

  

8.00

Śniadanie

9.00

"Zmiany prawne w systemie edukacji" cz. I – Janusz Samarow – wieloletni wizytator, dyrektor wydziału, wicekurator oświaty Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Nauczyciel akademicki i szkoleniowiec specjalizujący się w prawie oświatowym. Trener ORE i CEO.

 

Przerwa

11.30

"Zmiany prawne w systemie edukacji" cz. II

13.00

Zakończenie konferencji i obiad

 

Program szkolenia pt. „NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce” OBSŁUGA APLIKACJI INTERNETOWEJ MODERNIZOWANEGO SIO

Uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Oświaty w skład, którego wchodzi System Informacji Oświatowej wprowadza kolejne zmiany w zakresie obsługi systemu.

Od 1 stycznia 2019r. wprowadzono kolejne zmiany w ustawie o SIO. Bieżący rok, to również koniec funkcjonowania starego SIO, co powoduje, że podział części oświatowej subwencji ogólnej na JST będzie dokonywany na podstawie danych z modernizowanego SIO. Mając na uwadze wdrażane modyfikacje systemu, rozbudowany terminarz przekazywania danych oraz mogące wystąpić problemy z realizacją zadań w nowym SIO, oferujemy Państwu szkolenie poświęcone w całości obsłudze Systemu Informacji Oświatowej, na którym omówione zostaną wszystkie zmiany oraz sposób, zakres gromadzenia i przekazywania danych przez poszczególne podmioty na bazie wdrażanej aplikacji SIO, a w szczególności:

 • Omówienie zmian w obsłudze Zintegrowanego Systemu Informatycznego Oświaty
 • Logowanie do poszczególnych modułów systemu: SIO, SIOEO, STREFA SIO
 • Obowiązek wyjaśnienia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych
 • Nowy zakres rejestrowanych danych
 • Problemy z rejestracją orzeczeń/opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Uzupełnianie danych za okres niefunkcjonowania poszczególnych elementów systemu
 • Zmiany terminów rejestracji niektórych informacji

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej oraz zapoznanie uczestników ze zmianami w roku szkolnym 2018/2019.

DO KOGO JEST KIEROWANE:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Dyrektorów oraz pracowników szkół i placówek oświatowych, zajmujących się prowadzeniem sprawozdawczości w nowym SIO oraz do organów prowadzących.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Sprawozdawczość w nowym SIO:
 • zmiany w zakresie rejestrowania poszczególnych danych,
 • terminy rejestrowania poszczególnych danych,
 • ograniczenia systemu.
 1. Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Nadzór nad sprawozdawczością oraz zadania organów prowadzących w zakresie nowego SIO:
 • raporty / zestawienia,
 • kontrola sprawozdawczości w placówkach podległych,
 • zmiana zakresu rejestrowanych danych w RSPO.
 1. Odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości.
 2. Kontrolowanie sprawozdawczości w zakresie własnych baz danych:
 • praktyczne wykorzystanie nowych funkcji aplikacji,
 • strefa dla zalogowanych.
 1. Organizacja pracy na potrzeby nowego SIO (praktyczne porady):
 • podział obowiązków według poszczególnych stanowisk,
 • przydzielanie danych dostępowych,
 • specyfika szkoły/placówki oświatowej.
 1. Zakres rejestrowanych danych w podziale na poszczególne szkoły/placówki oświatowe.
 2. Konsekwencje nieprawidłowej rejestracji placówki w RSPO.
 3. Aktualizacja danych podmiotu:
 • adres korespondencyjny,
 • dane teleadresowe.
 1. Zmiana danych użytkownika systemu.
 2. Zasady rejestrowania danych identyfikacyjnych NAUCZYCIELA oraz UCZNIA:
 • weryfikacja danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL,
 • zmiana zakresu rejestrowania danych identyfikacyjnych bez nr PESEL,
 • przyczyny powstawania problemów podczas rejestracji danych identyfikacyjnych,
 • modyfikacja danych identyfikacyjnych,
 • rozwiązywanie problemów z rejestracją danych identyfikacyjnych,
 • obowiązek ustalenia poprawności danych identyfikacyjnych.
 1. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania poszczególnych danych dziedzinowych w module NAUCZYCIEL:
 • szczegółowy zakres rejestrowania danych dziedzinowych,
 • rejestracja poszczególnych składników wynagrodzenia,
 • terminy przekazywania poszczególnych danych dziedzinowych.
 1. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania poszczególnych danych dziedzinowych w module UCZEŃ:
 • rejestracja danych dotyczących okresu nauki ucznia w szkole (indywidualna/grupowa),
 • kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego oraz nauki,
 • kolejność rejestrowania danych w poszczególnych formularzach,
 • rozwiązywanie problemów z rejestracją orzeczeń/opinii z PPP,
 • prawidłowa rejestracja danych w formularzach danych dziedzinowych,
 • usuwanie błędnie wprowadzonych danych,
 • korzystanie z funkcji grupowego przypisywania poszczególnych danych,
 • zgłaszanie do egzaminu – obsługa Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące
 1. Rejestracja oddziałów:
 • rejestracja, modyfikacja i usuwanie,
 • oddziały podstawowe,
 • oddziały dodatkowe,
 • omówienie problemów związanych z poprawną rejestracją oddziałów.
 1. Przypisywanie uczniów do oddziałów:
 • zasady przypisywania uczniów,
 • promocja ucznia do nowego roku szkolnego,
 • zakończenie uczęszczania ucznia do oddziału.
 1. Rejestracja danych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
 • zakres i terminy przekazywania danych dziedzinowych,
 • poprawna rejestracja wydawanych orzeczeń/opinii,
 • ułatwienia w zakresie rejestracji poszczególnych danych.
 1. Warunki dydaktyczne, materialne i finansowe oraz pozostałe dane zbiorcze w nowym SIO:
 • terminy przekazywania poszczególnych danych dziedzinowych,
 • zakres danych przekazywanych przez różne typy szkół i placówek (m.in. JST, PP-P).
 1. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie przydzielania danych dostępowych:
 • nadawanie/cofanie uprawnień dostępu,
 • składanie wniosków o upoważnienie,
 • rozpatrywania wniosków o upoważnienie.
 1. Pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną z wykorzystaniem elementów udostępnionej aplikacji modernizowanego SIO oraz z czynnym udziałem uczestników.

Program szkolenia pt. „Zmiany prawne w systemie edukacji”.

Adresaci / liczba uczestników

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Cel główny szkolenia

Wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane ze stosowaniem norm prawnych z zakresu oświaty niezbędnych do poruszania się w złożonej strukturze organizacyjnej.

Cele

szczegółowe

Osoba uczestnicząca w szkoleniu:

 • poznaje źródła prawa oświatowego,
 • poznaje (przypomni sobie) akty prawne regulujące organizację oświaty i problematykę pragmatyki zawodu nauczyciela, w tym pragmatykę dotyczącą dyrektorów,
 • poznaje różnicę między wykładnią językową przepisu prawa a wykładnią celowościową,
 • zapoznaje się z najnowszymi zmianami w najistotniejszych przepisach prawa regulującego obszar oświaty,
 • poznaje aktualny plan legislacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stan prac legislacyjnych.

Zagadnienia tematyczne

I. Część

 1. Źródła prawa oświatowego.
 2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty w Polsce. Zakres przedmiotowy i podmiotowy tzw. ustaw oświatowych (ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe, Karta Nauczyciela).
 3. Interpretowanie przepisów prawa. Wykładnia językowa oraz wykładnia celowościowa.

II. Część

 1. Podstawa programowa i co z tego wynika. System egzaminów zewnętrznych.
 2. Co dalej z oceną pracy nauczyciela (dyrektora)?
 3. Postępowanie administracyjne w szkole.

III. Część

 1. Co się zmieniło, a co się zmienia i dlaczego.
 2. Zasady techniki prawodawczej.
 3. Aktualny stan prac legislacyjnych w obszarze oświaty.

 

Ostatnio zmieniany 13 maja 2019

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu