Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

Aktualności PCEN

19 lipca 2021

Kierunki polityki oświatowej państwa ustalone dniu 08 lipca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki

Oferta PCEN Rzeszów w roku 20221/2022 uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa ustalone  dniu 08 lipca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, priorytety edukacyjne Marszałka Województwa Podkarpackiego, priorytety edukacyjne Dyrektora PZPW

 

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 • w szkołach ponadpodstawowych:

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych;

 • w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej;

 • w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:

Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych;

 • w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 • w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych;

 • w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;

 • w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:

Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły.

 

Priorytety edukacyjne Marszałka Województwa Podkarpackiego

 1. Rozwijanie kompetencji  w zakresie programowania i algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem elementów robotyki.
 2. Podkarpacie na mapie Polski… Odkrywanie kulturowych, geograficznych oraz edukacyjnych walorów Podkarpacia w planach pracy szkoły.
 3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez powszechne realizowanie programu wychowania do dwujęzyczności z językiem angielskim z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Priorytety edukacyjne Dyrektora PZPW

 1. Wspomaganie nauczycieli różnych przedmiotów w przygotowaniu do nowej formuły egzaminu maturalnego w 2023 roku.
 2. Wspomaganie nauki oraz wsparcie rozwoju emocjonalnego uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw i wyrównanie szans w zakresie ekspozycji na język polski.

 

Ostatnio zmieniany 20 lipca 2021

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu